Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury

Wydział przyjmuje interesantów:
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00

Naczelnik Wydziału –  Karolina Jakubowska

I piętro, pokój nr 07, tel. (075) 77-52-051, (075) 77-56-384


E-mail

 • k.jakubowska[@]zgorzelec.com
 • a.walotka[@]zgorzelec.com
 • a.lipniacka[@]zgorzelec.com

Bezpłatna infolinia 0 800 136 700


Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej  i Architektury należy między innymi:   

 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta;
 • prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • przeprowadzanie analizy skutków uchwalenia i zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • opracowywanie projektu Gminnego Programu Opieki nad zabytkami i realizacja Programu;
 • przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku jej zbycia;
 • realizacja polityki przestrzennej na terenie miasta Zgorzelec;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji  na prace  konserwatorskie , restauratorskie  lub roboty budowlane  przy      zabytku  wpisanym do rejestru zabytków;
 • prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów i skwerów;
 • prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo budowlane;
 • realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny:
  • realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków oraz prowadzenie ewidencji obiektów zdewastowanych i uszkodzonych wskutek klęski żywiołowej lub działań wojennych,
  • przekazywanie Siłom Zbrojnym obiektów na potrzeby zakwaterowania przejściowego,
  • podejmowanie przedsięwzięć minimalizujących  straty w zasobach nieruchomości powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub działań wojennych,
  • udział w opracowaniu raportu końcowego i planu odbudowy,
  • realizacja zadań operacyjnych.
reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/