Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Edukacja ekologiczna szansą na zachowanie potencjału środowiskowego Zgorzelca. Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

logotypy

W dniu 29.02.2011r Burmistrz Miasta podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Edukacja ekologiczna szansą na zachowanie potencjału środowiskowego Zgorzelca. Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu" nr UDA-RPDS.04.07.00-02-020/10-00 w ramach Priorytetu nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne"), działania 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

I. Okres realizacji:

- rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 16.07.2012r.

- zakończenie rzecowe realizacji: 31.10.2013r.

 

II. Informacje o finansowaniu:

- całkowita wartość projektu:                              1.727.768,14 PLN

- całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:       903.891,17 PLN

- wartość dofinansowania z EFRR:                           768.307,50 PLN

- wkład własny Gminy Miejskiej Zgorzelec:                 959.460,64 PLN

 

III. Zakres projektu

Przedmiotem projektu była modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu połączona z edukacją ekologiczną.  W ramach projektu pn. "Edukacja ekologiczna szansą na zachowanie potencjału środowiskowego Zgorzelca. Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu"  obejmującej nadnyskie łąki, malowniczą część parkową rozciągającą się na zachód od miejskiego Domu Kultury uporządkowano szatę rośliną parku, doświetlając go poprzez oczyszczenie z samosiejek i podszytu. Następnie skorygowano sieć istniejących dróg parkowych. Układ komunikacyjny rozszerzono o placyki postojowe dla rowerzystów i spacerowiczów, które wyposażono w elementy małej architektury. W ramach projektu na terenach zielonych Parku Nadnyskiego powstały ścieżki edukacji ekologicznej, na których wykonane zostały nasadzenia roślin, uzupełniono szatę roślinną i trawniki łąkowe. Dodatkową atrakcją Parku Nadnyskiego są ścieżki edukacji ekologicznej z tablicami informacyjnymi o florze i faunie i ochronie środowiska. Ścieżki edukacji ekologicznej zlokalizowane są na obszarze pomiędzy rzeką Nysą Łużycką, mostem im. Jana Pawła II,  ulicami Cienistą i Parkową. Zmodernizowany układ komunikacyjny w częściach przeznaczonych dla pieszych jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyniła się głównie do odtworzenia historycznego charakteru parku. Natomiast poprzez edukację ekologiczną pozytywnie wpłynie na ukształtowanie właściwej kultury ekologicznej i proekologicznego trybu życia, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na stan środowiska przyrodniczego.

IV. Cel projektu

Głównym celem realizacji projektu było zachowanie potencjału środowiskowego Zgorzelca poprzez modernizację zabytkowego Parku Nadnyskiego połączoną z edukacją ekologiczną. 

V. Podpisane umowy

17 września 2012r. - podpisanie   umowy   wykonawczej   na   pełnienie   nadzoru inwestorskiego.

18 września 2012r. - podpisanie  umowy  z  Wykonawcą  robót   budowlanych obejmujących wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni ścieżek parkowych, budowie oświetlenia parkowego oraz montażu elementów małej architektury w ramach projektu pn. .”Edukacja ekologiczna szansą na zachowanie potencjału środowiskowego Zgorzelca. Modernizacja zabytkowego Parku Nadnyskiego w Zgorzelcu"

 

VI. Galeria z realizacji projektu:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/