Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Straż Miejska przypomina o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości

liscieW związku panującym okresem jesiennym oraz zbliżającym się okresem zimowym Straż Miejska przypomina o obowiązkach właścicieli i zarządców nieruchomości dotyczących wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zawartych w ,,Regulaminie w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec” (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 320/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 23 kwietnia 2013 r.).

 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości między innymi poprzez:

-  uprzątanie: błota, śniegu (niezwłocznie po opadach), lodu oraz innych zanieczyszczeń (w tym liści ) z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości a także nieruchomości, w tym podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), uprzątnięty śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

- uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;

- oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości;

- umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających: dane adresowe właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby bądź podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów i numerów telefonów alarmowych;

-  usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów oraz budowli, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp. nieaktualnych lub umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami, w tym prawa miejscowego, a także miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/