Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu

logotypy

W dniu 24 września 2012r Burmistrz Miasta podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu" nr UDA-RPDS.09.01.00-02-011/12-00 w ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), działania 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

I. Okres realizacji:

- rozpoczęcie rzeczowej realizacji: 06.11.2012r.

- zakończenie rzeczowej realizacji: 30.09.2013r.

 

II. Informacje o finansowaniu:

- całkowita wartość projektu:                                764.699,00 PLN

- całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych:      764.699,00 PLN

- wartość dofinansowania z EFRR:                          535.212,84 PLN

- wkład własny Gminy Miejskiej Zgorzelec:               229.486,16 PLN

 

III. Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była rewitalizacja dwóch podwórek, zlokalizowanych w dzielnicy Śródmieście w Zgorzelcu, znajdującymi się pomiędzy ulicami:
1.    ul. Boh. Getta, ul. Okrzei, ul. Sienkiewicza i ul. Langiewicza
2.    ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Chrobrego.


W ramach projektu na terenie obu podwórek zlikwidowano istniejące zdegradowane boiska sportowe, zdemontowano ogrodzenia z siatki, bramki i słupy do gry w koszykówkę.

1. Podwórko ul. Boh. Getta, ul. Okrzei, ul. Sienkiewicza i ul. Langiewicza
W ramach projektu pn. "Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu" zlikwidowano istniejące zdegradowane boisko piłkarskie i do koszykówki, zdemontowano ogrodzenie z siatki, bramki i słupy do gry w koszykówkę.  Wykonano nowe ogrodzone siatką stalową boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1. W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą:
- boisko do koszykówki o wymiarach 15,0 x 28,0 m;
- boisko do piłki siatkowej o wymiarach 9,0 x 18,0 m.
Boisko posiada bezpieczną nawierzchnię poliuretanową typu SP w kolorze zielonym i czerwonym oraz system odwodnienia zapewniając bezpieczeństwo i komfort gry.  Ponadto w ramach projektu na terenie podwórka uzupełniono ogrodzenie istniejącego placu zabaw. Wykonane zostało ono z impregnowanych elementów drewnianych. Wokół boiska wykonano również nowy układ komunikacyjny o nawierzchni tłuczniowej i częściowo z kostki betonowej, zagospodarowano przestrzeń wokół nich oraz wykonano nowe oświetlenie zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom. Nowy teren rekreacyjno-wypoczynkowy wyposażone zostały w elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci.
2. Podwórko ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Chrobrego

W ramach projektu zlikwidowano istniejące zdegradowane boisko piłkarskie z nawierzchnią asfaltową, zdemontowano ogrodzenie z siatki. Wykonano nowe, ogrodzone siatką stalową boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1m. W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzą:
- boisko do koszykówki o wymiarach 15,0 x 28,0 m;
- boisko do piłki siatkowej o wymiarach 9,0 x 18,0 m.
Boisko posiada bezpieczną nawierzchnię poliuretanowo-gumowej wykonaną w systemie SP w kolorze zielonym i czerwonym oraz system odwodnienia zapewniając bezpieczeństwo i komfort gry. Ponadto w ramach projektu pn. „Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu” na terenie podwórka uzupełniono ogrodzenie istniejącego placu zabaw.  Wykonane zostało ono z impregnowanych elementów drewnianych. Wykonano nowe utwardzone nawierzchnią tłuczniową i kostką betonową ciągi piesze, wykonano nowe schody betonowe oraz trzepak. Ponadto w ramach projektu wykonano nowe oświetlenie zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom. Wokół boiska oraz placu zabaw wykonano nowe trawniki oraz posadzono iglaki. Nowe elementy małej architektury tj. ławki oraz kosze na śmieci zachęcają do wypoczynku na zmodernizowanym w ramach niniejszego projektu terenie rekreacyjno-wypoczynkowym. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy stanu infrastruktury i wyglądu otoczenia. Nowoczesne i bezpieczne boiska, place zabaw zachęcają do aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.

IV. Główny cel projektu

Głównym celem realizacji projektu była odnowa zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej oraz stworzenie nowoczesnej, miejskiej bazy rekreacyjno-sportowej.

V. Galeria

  • Podwórko ul. Boh. Getta, ul. Okrzei, ul. Sienkiewicza i ul. Langiewicza

Galeria zdjęć

 

  • Podwórko ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej i ul. Chrobrego

Galeria zdjęć

 

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/