Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Nowy system gospodarki odpadami od 1 kwietnia 2015

W dniu 2 lutego 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87).
Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy nakładają na wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnoszenia tej opłaty do Urzędu Miasta.
Spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa składa jedną deklarację (a nie dla poszczególnych lokali) i uiszcza jedną opłatę.

Zmiana dotyczy mieszkań w zasobach spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych. Domki jednorodzinne oraz podmioty gospodarcze składają deklarację na dotychczasowych zasadach.

 Wzór deklaracji jest dostępny w Urzędzie Miasta Zgorzelec w pok. nr 1 oraz tu

Deklarację należy wypełnić i złożyć:
•   osobiście do Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7;
•   przesłać listem poleconym na adres: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec;
•   drogą elektroniczną przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, wówczas przesłane deklaracje muszą być potwierdzone profilem zaufanym ePUAP.

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Zgorzelca

 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Zgorzelec

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:


1. odpady komunalne zbierane i odbierane bez segregacji - 23,00 zł od osoby
2. odpady komunalne zbierane i odbierane selektywnie - 14,00 zł od osoby

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałej przez rodzinę wielodzietną, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj.: Dz. U. z 2016r. poz. 785). Określa się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez w/w rodziny , położonych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, na których zamieszkują mieszkańcy za miesiąc od jednego mieszkańca:
1) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości 14,00zł
2) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości 9,00 zł

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

odpady komunalne zbierane i odbierane bez segregacji:
a)    0,01m3 - 4,00 zł/pojemnik/miesiąc,
b)    0,08m3 - 29,00 zł/pojemnik/miesiąc,
c)    0,11m3 (lub 0,12m3) - 41,00 zł/pojemnik/miesiąc,
d)     0,24m3 - 81,00 zł/pojemnik/miesiąc,
e)     1,1m3 - 150,00 zł/pojemnik/miesiąc,
f)     7m3 - 900,00 zł/pojemnik/miesiąc;

odpady komunalne zbierane i odbierane selektywnie:
a)    0,01m3 - 3,00 zł/pojemnik/miesiąc,
b)    0,08m3 - 22,00 zł/pojemnik/miesiąc,
c)    0,11m3 (lub 0,12m3) - 30,00 zł/pojemnik/miesiąc,
d)    0,24m3 - 61,00 zł/pojemnik/miesiąc,
e)    1,1m3 - 113,00 zł/pojemnik/miesiąc,
f)    7m3 - 675,00 zł/pojemnik/miesiąc.

 

Pragniemy przypomnieć

Opłatę za odbiór odpadów należy uregulować bez wezwania na podstawie złożonej deklaracji. Urząd Miasta Zgorzelec nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat. Opłata ta powinna być uiszczana na konto nr: Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 tytułem „opłata śmieciowa” za …… kwartał 20….. roku lub w kasie Urzędu Miasta. Istnieje możliwość wpłat miesięcznych. Wszelkie informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat tut. Urzędu Miasta Zgorzelec w pok. nr 1 lub pod nr tel. 75 77 56 827.

Od 1 października 2015r. zmiana nr konta: Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Do otworzenia  zalecana przeglądarka plików w formacie PDF (Portable Document Format). Dokumenty można otwierać do odczytu lub do edycji w obszarze roboczym.

 

Aby zapisać dokument na komputerze należy kliknąć na link prawym przyciskiem myszy i wybrać "Zapisz element docelowy jako..."

 

 

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- ePUAP

(ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza) ePUAP - instrukcja

 

 

Źródło: WPO | UM ZGORZELEC

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/