Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej od stycznia w powiecie zgorzeleckim

paragrafStarostwo Powiatowe w Zgorzelcu informuje, że od 1 stycznia 2016 r. w powiecie zgorzeleckim funkcjonować będą cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, tj. w Bogatyni, Sulikowie, Węglińcu oraz w Zgorzelcu.


Powyższe jest konsekwencją wejścia w życie uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Punkty czynne będą przez pięć dni w tygodniu w wymiarze czterech godzin dziennie, uwzględniając również potrzebę świadczenia tych usług w godzinach popołudniowych.
Darmowa pomoc prawna świadczona będzie dla uprawnionych osób fizycznych, których krąg określony został szczegółowo w przyjętej regulacji. Korzystać z niej będą mogli:
1) młodzież do 26. roku życia,
2) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) seniorzy po ukończeniu 65 lat,
4) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
5) kombatanci,
6) weterani,
7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Ponadto, ustawodawca precyzyjnie określił zakres świadczonej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmować będzie:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.
Już niebawem poinformujemy mieszkańców o adresach punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną oraz o dniach i godzinach ich otwarcia.

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/