Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Program Rodzina 500+. Aktualizacja

rodzina19 lutego 2016 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w przypadku świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+. Wejdzie ono w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.


Oznacza to, że dopiero od tego dnia, czyli  od 1 kwietnia 2016 r. w wyznaczonych punktach będzie można składać wnioski o wypłatę świadczenia.

Rozporządzenie zawiera pełny wzór liczącego kilka stron wniosku oraz szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla osób, które będą go wypełniać. Dodatkowo opublikowano także wzór oświadczenia członka rodziny o dochodach, wzór oświadczenia członka rodzina rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów oraz załącznik dla rolników podlegających KRUS.

Rozporządzenie z załącznikami:

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/D2016000021401.pdf

UWAGA! druki można pobrać i wypełnić już teraz, ale wyznaczone punkty będą mogły przyjmować wnioski dopiero od 1 kwietnia, tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w przypadku świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, zawierającego wzory wniosków oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195).

Gdzie składać wnioski w Zgorzelcu?
W Zgorzelcu obsługą wniosków o wypłatę świadczenia będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który od 1 kwietnia uruchomi punkty przyjmowania wniosków (patrz niżej), w których możliwe będzie także pobranie druku wniosku i uzyskanie porady na temat świadczenia. Druki wniosków otrzymają  uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a w szkołach ponadgimnazjalnych uczniowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia.  Ponadto w dniach 30.03.2016 r. - 08.04.2016 r. druk wniosku będzie można otrzymać w przedszkolu (żłobku) do którego uczęszcza dziecko.

Punkty wydawania i przyjmowania wniosków:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Traugutta 77 b w godzinach pracy Ośrodka tj.

             poniedziałek, środa, czwartek  w godz. 7.30-15.30
             wtorek w godz. 7.30-17.00
             piątek w godz. 7.30-14.00

od 1 kwietnia do 30 czerwca

  • Punkt Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7 w  godz. 07.30-17.00  

w okresie od 1 do 30 kwietnia także:

  • Urząd Skarbowy w Zgorzelcu, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8b,  w  godz. 08.00-15.00  
  • Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu, ul. Pułaskiego 14 w  godz. 08.00-14.00  

 

Wnioski będzie też można wysłać listem poleconym na adres MOPS lub przez Internet, korzystając z: portalu informacyjno-usługowego emp@tia, platformy usług elektronicznych PUE ZUS oraz kanałów bankowości elektronicznej udostępnionych przez banki (w przygotowaniu).

Terminy wypłaty świadczenia
Co do zasady, świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało ono przyznane. W przypadku świadczenia rodzinnego przyznawanego w ramach programu Rodzina 500+, ustawodawca wprowadził jednak przepisy szczególne w stosunku do przepisów art. 18 i 21 ustawy i w stosunku do przepisów Kpa regulujących terminy załatwiania spraw, dlatego rodziny, czy opiekunowie, których wnioski zostaną złożone w pierwszych trzech miesiącach od wejścia w życie ustawy (w przypadku wniosków wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego) otrzymają świadczenie z wyrównaniem od kwietnia.

Świadczenia przyznane na podstawie wniosków złożonych po 1 lipca 2016 roku, będą naliczane począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 
O czym jeszcze należy pamiętać ?
Przypominamy też, że świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko będzie wypłacane niezależnie od dochodów, natomiast świadczenie na pierwsze dziecko mogą otrzymać tylko rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi. O wsparcie będą się mogli ubiegać także samotni rodzice,  rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego, która podobnie jak inne świadczenia dla rodzin, nie będzie podlegać egzekucji. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

 

 

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/