Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

feed-image

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Fundusze Unii Europejskiej

Spotkanie informacyjne pn. Mamo zainwestuj w siebie

Zapraszamy zainteresowane mamy na spotkanie informacyjne pn. „Mamo zainwestuj w siebie”, podczas którego będzie można uzyskać informacje na temat możliwości pozyskania środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na podniesienie kwalifikacji zawodowych. Spotkanie odbędzie się  w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Zgorzelcu, ul. Kościuszki 1, w godzinach 14 -16 , 12 października 2012r. (piątek). Więcej informacji tutaj .

Bezpłatne konsultacje Mobilnego PIFE w Sulikowie

Dnia 18 września 2012 roku w godzinach 14:00 – 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, w sali konferencyjnej odbędą się bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich. Więcej informacji tutaj .

Nie zwalniaj na rynku pracy-projekt dla osób zagrożonych utratą pracy

Projekt "Nie zwalniaj na rynku pracy" skierowany jest do pracowników sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw z branży włókienniczej, elektromaszynowej, motoryzacyjnej, w podregionie wałbrzyskim i jeleniogórskim (powiaty:  bolesławiecki,  jaworski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra,  kamiennogórski,  lubański,  lwówecki,  zgorzelecki,  złotoryjski, dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki,wałbrzyski, ząbkowicki).osób bezrobotnych (max. do 6 m-cy), które pracowały w takich przedsiębiorstwach.

 

Projekt obejmie wsparciem łącznie 105 osób, dla których przewidziano:

1) szkolenie ogólne (16 h szkoleniowych poza godzinami pracy) oraz indywidualne doradztwo dla wszystkich uczestników.

2) Po ukończeniu szkolenia ogólnego, do wyboru:

a) szkolenie z przedsiębiorczości (dla 45 osób) zakończone stworzeniem własnych biznesplanów.

UWAGA - 30 najlepszych pomysłów na biznes dostanie dofinansowanie 40 tys PLN na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie doradcze i finansowe przez 12 m-cy

lub

b) darmowe kursy przekwalifikowujące (dla 60 osób) - tematykę po konsultacji z Doradcą zawodowym wybiera uczestnik!

3) Dla osób bezrobotnych przewidziana jest pomoc w poszukiwaniu ofert pracy.

Okres trwania projektu: maj 2010 - lipiec 2012.

Liczba miejsc ograniczona.

Aby zgłosić się do projektu należy:

- zapoznać się z regulaminem uczestnictwa - pobierz
- wypełnić formularz rekrutacyjny - pobierz
- przesłać go pocztą polską lub dostarczyć osobiście do punktu konsultacyjnego w Wałbrzychu lub Jeleniej Górze.

Do pobrania:

- prezentacja dotycząca projektu - pobierz

- folder infromacyjny -  pobierz

 

Skorzystaj z możliwości wsparcia i nie zwalniaj na rynku pracy!

Źródło: PIFE ZGorzelec (www.niezwalniaj.pl, ROEFS Jelenia Góra)

Cykl szkoleń i seminariów - Euro na edukację oraz Euro na kulturę

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą seminariów pt. „Euro na edukację” i „Euro na kulturę”, adresowanych do instytucji i podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora edukacji przy wykorzystaniu funduszy unijnych dostępnych w latach 2007-2013 współorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

Euro na edukację
Cykl „Euro na edukację” obejmuje 16 dwudniowych seminariów edukacyjnych prowadzonych na terenie całego kraju. Wykonawcą projektu jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, działająca na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wsparcie merytoryczne zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Całe przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Organizator zapewnia każdemu z uczestników bezpłatny udział w seminarium, nocleg, wyżywienie, materiały seminaryjne oraz certyfikat uczestnictwa. Zajęcia prowadzone będą przez Zespół wykwalifikowanych pracowników Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, którzy na co dzień zajmują się doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

Głównym celem cyklu seminariów „Euro na edukację” jest przygotowanie sektora edukacji do pozyskiwania wsparcia finansowego z funduszy europejskich poprzez przekazanie uczestnikom kompletnej wiedzy na temat możliwości dofinansowania projektów szkoleniowych oraz inwestycyjnych, z jednoczesnym przygotowaniem ich do samodzielnego sporządzenia wniosków aplikacyjnych. Projekt skierowany jest do osób,  które reprezentują jednostki samorządu terytorialnego - organy prowadzące placówki edukacyjne w zakresie kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Aby wziąć udział w seminarium należy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.euronaedukacje.com.pl, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy wysłać on-line lub przesłać do organizatora e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faxem na nr (022) 499 69 97.

 

Euro na kulturę
Projektu EURO NA KULTURĘ ralizowany jest przez TOWARZYSTWO AMICUS, na zlecenie MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO, przy współpracy merytorycznej MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 5 dwudniowych seminariów informacyjnych obejmujących swym zasięgiem obszar całego kraju. Seminaria odbędą się w okresie od stycznia 2010 do kwietnia 2010 roku. Celem seminariów jest przygotowanie sektora kultury do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 oraz nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu źródeł finansowania jak również praktycznych umiejętności aplikowania o fundusze.

Na bezpłatne dwudniowe seminaria informacyjno-warsztatowe zapraszamy przedstawicieli instytucji sektora kultury, JST, kościołów i związków wyznaniowych, szkół i uczelni artystycznych, archiwów, NGO i innych instytucji działających w obszarze kultury, będących potencjalnymi beneficjentami unijnej pomocy.

Na stronie projektu (http://www.euronakulture.eu/) znajdą Państwo miedzy innymi informacje jak zapisać się na seminarium, formularz rekrutacyjny, harmonogram spotkań oraz agendę seminarium. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

tel./fax.: 85 653 77 53

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zmiany Ramowego Planu Realizacji RPO WD na lata 2007-2013

W dniu 20 października 2009 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany Ramowego Planu Realizacji RPO WD na lata 2007-2013 w okresie 2009-2011 (RPR RPO WD).

Konieczność dokonania zmian w RPR RPO WD wynika z braku zatwierdzonego Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, na podstawie którego udzielane będzie wsparcie dla poszczególnych projektów objętych pomocą publiczną w działaniu 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” i 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” RPO WD.


W dniu 30 września br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przekazało informację, zgodnie z którą Komisja Europejska rozpoczęła procedurę corrigendum decyzji zatwierdzającej ww. rozporządzenie (wcześniej MRR zgłosiło uwagi do pierwotnie wydanej decyzji KE zatwierdzającej rozporządzenie). Zakończenie prac legislacyjnych nad rozporządzeniem będzie możliwe dopiero po otrzymaniu skorygowanej decyzji KE. Szacuje się, iż nastąpi to do końca 2009 r.

Proponowane zmiany w RPR RPO WD polegają na:

1. przesunięciu terminu ogłoszenia naboru wniosków w ramach działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw”

– nabór dot. dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych – z grudnia 2009r na I kwartał 2010 r. - alokacja - 17.000.000 EUR (EFRR);


2. przesunięciu terminu ogłoszenia naboru wniosków w ramach działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” - z listopada 2009r. na I kwartał 2010r. - alokacja - 12.570.924 EUR (EFRR).

Dodatkowo, ze względu na w/w przesunięcie naboru dotyczącego dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w  miejscowościach uzdrowiskowych oraz związanym z tym spiętrzeniem naborów i oceny projektów przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP) proponuje się przesunięcie następujących naborów wniosków w ramach działań 1.1 oraz 1.2 RPO WD (wdrażanych przez DIP):


3. w działaniu 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” wprowadza się zmiany polegające na:

1) przesunięciu terminu ogłoszenia naboru wniosków dot. dotacji inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat - z I kwartału 2010 r. na II kwartał 2010 r. – alokacja - 4.500.000 EUR (EFRR);


2) przesunięciu terminu ogłoszenia naboru wniosków dot. dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej - z IV kwartału 2011 r. na IV kwartał 2010 r. – alokacja - 2.100.000 EUR (EFRR);


4. w działaniu 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu” wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu terminu ogłoszenia naboru wniosków dot. dotacji w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (targi, misje) – z II kwartału 2010 r. na I kwartał 2011 r. – alokacja – 1.286.083 EUR (EFRR).

 

Do pobrania:

1/ Uchwała Nr3502/III/09 Zarządu Województwa Dolnoślaskiego - pobierz

2/ Ramowy plan realizacji RPO WD na rok 2009- pobierz

3/ Ramowy plan realizacji RPO WD na lata 2010-2011 - pobierz

Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych

25 września 2009 r w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oficjalne otwarto Punkt Konsultacyjno–Doradczy dla organizacji pozarządowych. W wydarzeniu wzięli udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński, Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz organizacji skupiających mniejszości narodowe i etniczne.

Rozpoczęcie działalności Punktu było możliwe dzięki podpisaniu  „Umowy o współpracy” pomiędzy Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Wojewodą Dolnośląskim.

W tym miejscu organizacje pozarządowe z regionu Dolnego Śląska uzyskają bezpłatne porady w zakresie:

  • pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej,
  • pozyskiwania dotacji krajowych
  • przygotowywania wniosków aplikacyjnych,
  • porad i konsultacji udzielają doradcy z Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Na konsultacje zapraszamy:

  • w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.
  • w środę w godz. od 8.00 do 18.00

do Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

pl. Powstańców Warszawy 1 - pokój 1110 A

tel. 071 340 63 84

Zapytania można przesyłać również na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/