Oficjalna strona Urzędu Miasta Zgorzelec

Polish English French German Greek Ukrainian

czech Mapa witryny

feed-image

bip

Zgorzelec Nowy system gospodarki odpadami

kamery online

Konsultacje społeczne

Wyróżnienia i nagrody miejskie

Nagroda Mostu

Międzynarodowa Nagroda Mostu (der Internationale Brückepreis) jest przyznawana od 1993 roku (od 1998 r. rokrocznie), początkowo przez miasto Görlitz, od 2001 roku wspólnie przez Europa – Miasta Zgorzelec/Görlitz, wybitnym osobom budującym mosty porozumienia pomiędzy ludźmi i narodami, w uznaniu zasług dla zbliżania ludzi różnych nacji, kultur i poglądów. Głównym kryterium wyboru laureata jest jego osobiste zaangażowanie w tworzeniu impulsów pobudzających do myślenia i działania na rzecz integrowania ludzi, narodów, kultur. Laureat może pochodzić z różnych dziedzin życia społecznego.

Nagrodę przyznaje Stowarzyszenie Wspierania Międzynarodowej Nagrody Mostu Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz, a o tym, kto w danym roku otrzyma nagrodę, decyduje ostatecznie Towarzystwo Przyznawania Międzynarodowej Nagrody Mostu Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz pełniące rolę kapituły, liczącej do 15 członków zwyczajnych. Pięcioro członków tj. Nadburmistrz Görlitz, Burmistrz Miasta Zgorzelec, Biskup Regionalny Diecezji Görlitz Ewangelickiego Kościoła Berlina-Brandenburgii - Śląskich Górnych Łużyc, Biskup Rzym.-Kat. Diecezji Görlitz oraz Rektor Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz zasiada w niej z racji pełnionej funkcji. Pozostali członkowie pochodzą z wyboru i mogą nimi być mieszkańcy Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz oraz osoby działające w lub na rzecz Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz. Członkowie kapituły działają w niej społecznie. Wręczenie nagrody odbywa się jesienią, podczas uroczystej gali, w görlitzkiej Synagodze. Laureaci zwykle goszczą w Zgorzelcu i Görlitz około trzech dni, podczas których zwiedzają obydwa miasta, wpisują do ksiąg pamiątkowych i uczestniczą w otwartych spotkaniach z mieszkańcami. Grono laureatów naszej nagrody liczy sobie już 15 osobistości.

Uroczystość wręczenia nagrody i pobyt laureata w Europa – Mieście, podobnie jak sama nagroda dotowana kwotą 2.500 euro, są finansowane przez Stowarzyszenie Wspierania Międzynarodowej Nagrody Mostu Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz ze środków finansowych pozyskanych od sponsorów oraz z darowizn.


LAUREACI NAGRODY MOSTU: -

 • Marion Gräfin Dönhoff, działaczka opozycji antyhitlerowskiej, dziennikarka, wydawca tygodnika „Die Zeit”, założycielka fundacji wspierającej porozumienie między Niemcami i krajami sąsiednimi (1993 r.);
 • Adam Michnik, historyk, eseista i publicysta polityczny, współzałożyciel, a obecnie redaktor naczelny Gazety Wyborczej (1995 r.);
 • Jiři Gruša, czeski opozycjonista, pisarz i ambasador, od 2004 r. Prezydent Międzynarodowego P.E.N. Clubu (1998 r.);
 • Freya von Moltke, założycielka Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, wielka przyjaciółka Polski i Polaków (1999 r.);
 • Arno Lustiger, aktywista ruchów żydowskich w Niemczech, były więzień obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwaldzie, pisarz żydowski (2000 r.);
 • Kardynał Miloslav Vlk, arcybiskup metropolita praski, prymas Czech (2001 r.);
 • Prof. dr Władysław Bartoszewski, historyk i były polski minister spraw zagranicznych, były żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, więzień Auschwitz, orędownik pojednania polsko-żydowskiego oraz polsko-niemieckiego (2002 r.);
 • Prof. Kurt Biedenkopf, były premier Saksonii, którego osobisty wkład przyczynił się do zbliżenia między Niemcami i Polska, między krajami Unii Europejskiej a państwami kandydującymi do niej (2003 r.);
 • dr Valdas Adamkus, prezydent Litwy zasłużony dla rozwoju demokracji i porozumienia w Europie (2004 r., odebrana w 2005 r.),
 • Giora Feidman, argentyński wykonawca muzyki klezmerskiej, pochodzenia żydowskiego, współtwórca muzyki do filmu „Lista Schindlera” (2005 r.);
 • Günter Grass, pisarz niemiecki, laureat literackiej nagrody Nobla z 1999 r., zaangażowany w pojednanie polsko-niemieckie (2006 r., w związku z kontrowersjami wokół jego służby w oddziałach Waffen-SS wycofał się z przyjęcia nagrody);
 • Arvo Pärt, estoński kompozytor muzyki chóralnej i instrumentalnej (2007 r.),
 • Fritz Stern, urodzony we Wrocławiu amerykański historyk pochodzenia żydowskiego, badacz i znawca historii Niemiec , a szczególnie relacji między Żydami a Niemcami w XIX i XX w. (2008 r.).
 • Norman Davies, naukowiec i autor publikacji o historii Europy, Polski i innych krajów europejskich, zwłaszcza wschodnioeuropejskich (2009 r.)
 • Tadeusz Mazowiecki, dziennikarz, opozycjonista, 1. niekomunistyczny premier RP w latach 1989-1990 (2010r.)
 • prof. dr Gesine Schwan, jako rektor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie n. Odrą w latach 1999 -2008 otworzyła dużą liczbę nowych kierunków studiów, umożliwiając polskim studentom naukę na tej uczelni. Przyczyniła się też do utworzenia w Słubicach Collegium Polonicum (2011r.),
 • dr Vitali Kliczko, światowej sławy bokser, charytatywnym zaangażowaniem wykazał się w licznych inicjatywach dla dzieci i młodzieży, na przykład w ramach  programów na Ukrainie,  w projekcie UNESCO „Edukacja dla dzieci w potrzebie”, w projektach pomocy w Rumunii i Brazylii oraz jako ambasador Fundacji Laureusa (2012r.),
 • Steffen Möller, pisarz, aktor i kabareciarz, przez wielu uważany za najskuteczniejszego ambasadora Niemców i Niemiec w Polsce, jego książki pomagają poznać się „obcym sobie sąsiadom” (2013r.),
 • dr Jean-Claude Juncker, jedna ze znaczących osobistości w procesie integracji Europy i zbliżania się nowych i starych członków Unii Europejskiej w minionych 20 latach (2014r.)
 • Olga Tokarczuk, pisarka, w swoich powieściach, esejach i krótkich formach literackich buduje mosty literackie między ludźmi, kulturami i pokoleniami, zwłaszcza mieszkańcami pogranicza trzech krajów: Polski, Niemiec i Czech (2015r.)
 • prof. Timothy Garton Ash, historyk i naukowiec, publicysta oraz autor książek zajmujący się od 30 lat opisywaniem autorytarnych i totalitarnych struktur, ich wpływów oraz przezwyciężania ich, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej (2016r.)
 • Arcybiskup prof. dr Alfons Nossol, emerytowany biskup opolski, działający  na rzecz „połączenia religii, wyznań i narodów  we wspólnocie ducha”, udało się jemu stworzyć szczególną  więź między Polakami i Niemcami, również dzięki swoim korzeniom w Śląsku. (2017r.)
 • Daniel Libeskind, światowej sławy architekt, autor projektów budynków m. in. Muzeum Żydowskiego w Berlinie, apartamentowca przy ulicy Złotej 44 w Warszawie, podejmujący w swojej architektonicznej twórczości temat tragicznych wydarzeń historii XX i XXI w.(2018r.)

Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz

Tytuł honorowy „Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz” jest formą uznania zasług dla Europa-Miasta Zgorzelec/Gorlitz, jego rozwoju, popularyzacji kultury, wiedzy  i historii  oraz działań dotyczących integracji społeczności obu miast.Tytuł ten mogą otrzymać osoby fizyczne, organizacje, instytucje i stowarzyszenia działające na terenie miasta Zgorzelec lub Görlitz. Tytuł nadają Rady Miasta Zgorzelec i Görlitz uchwałą podjętą na wniosek ustawowych lub statutowych organów władzy samorządowej, organizacji społecznych, instytucji i  stowarzyszeń działających na terenie miasta Zgorzelca lub Görlitz.


Zasady i tryb nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz” określa UCHWAŁA NR 272/05 RADY MIASTA  ZGORZELEC z dnia 6 maja 2005 roku.

 

Wyróżnieni tytułem honorowym „Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz”:

 • Mirosław Fiedorowicz (2005r.)
 • prof. dr Rolf Karbaum (2005r.)
 • Polskie Stowarzyszenie EUROOPERA (2006r.)
 • Szkoła Podstawowa Innenstadt Am Frischmarkt (2006r.)
 • Hanna Barbara Majewska (2007r.)
 • Michael Guggenheimer (2007r.)
 • Zgorzelecka Orkiestra Mandolinistów (2008r.)
 • dr Albrecht Goetze (2008r.)
 • Józef Marcinów (2009r.)
 • Ulf Großmann (2009r.)
 • Roman Zgłobicki (2010r.)
 • prof. dr Matthias Krick (2010r.)
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu (2011r.)
 • Szkoła Muzyczna im. Johanna Adama Hillera w Görlitz (2011r.)
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński ( 2012 r.)
 • Stowarzyszenie Europamarathon Görlitz-Zgorzelec e.V. (2012r.)
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu (2013r.)
 • Uniwersytet Powszechny w Görlitz (2013r.)
 • Kinga Hartmann-Wóycicka (2014r.)
 • Stowarzyszenie „Frauen auf dem Weg nach Europa” w Görlitz  (2014r.)
 • Stowarzyszenie INTERCLUB  Femina ze Zgorzelca (2015r.)
 • stowarzyszenie Verein der Oberlausitzer Bergleute e.V. (2015r.)
 • Nikolaos Rusketos ze Zgorzelca (2016r.)
 • prof. dr Willi Xylander, Muzeum Przyrodnicze Towarzystwa Senckenberga (2016r.)
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu (2017r.)
 • Górnołużyckie Towarzystwo Nauk w Görlitz (2017r.)
 • Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (2018r.)
 • Stowarzyszenie Förderverein Kulturstadt e.V.Görlitz-Zgorzelec (2018r.)

Medal Miasta Zgorzelec

Medal Miasta Zgorzelec jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym przez Radę Miasta Zgorzelec za szczególne zasługi dla miasta Zgorzelec. Medal mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne, które poprzez swoją działalność przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego miasta Zgorzelca oraz rozsławiły jego dobre imię w kraju oraz poza jego granicami.
Medal nadaje Rada Miasta Zgorzelec uchwałą na wniosek organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządu mieszkańców, organizacji społecznych i stowarzyszeń działających na terenie miasta Zgorzelca, przedsiębiorstw, zakładów pracy, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie miasta Zgorzelca.

Zasady i tryb nadawania Medalu Miasta Zgorzelec określa UCHWAŁA NR 239/04 RADY MIASTA  ZGORZELEC z dnia  28 grudnia 2004 r.

Wyróżnieni Medalem Miasta Zgorzelec:

 • Rada Miejska w Görlitz (1999r.)
 • Polski Czerwony Krzyż  w Zgorzelcu (1999r.)
 • Ks. Prałat Jan Mycek (2000r.)
 • Pan Bernard Wachtarz (2000r.)
 • Pan Stanisław Durlik  (2000r.)
 • Kopalnia Węgla Brunatnego „TURÓW „ S.A (2002r.)
 • Elektrownia „TURÓW” S.A. (2002r.)
 • Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane „SAVEX” sp. z o.o. (2002r.)
 • Pani Elżbieta Zimmermann (2002r.)
 • Ojciec Święty Jan Paweł II (2003r.)
 • Pan Tadeusz Grudziński (2004r.)
 • Międzyszkolny Klub Sportowy „OSA” Zgorzelec (2005r.)
 • Stowarzyszenie Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej (2008r.)
 • Pan Ryszard  Leparowski (2009r.)
 • Pan Grigoris Ikonomu (2011r.) pośmiertnie
 • Pan Stanisław Janiak ( 2011r.)
 • Pan Piotr Pietryk(2011r.)
 • Pan Marian Szałecki (2011r.) pośmiertnie
 • Pani Zofia Bukowska (2012r.)
 • Pan płk Edward Jakubowski (2013r.)
 • Pani Teresa Jasiak-Adaszkiewicz (2014r.)
 • Pan Kazimierz Janik (2015r.)
 • Pan Karol Lisowski (2015r.)
 • Pan Ryszard Kosiński (2017r.)
 • Pan Lech Karbowski (2018r.)
 • Pan dr inż. Grzegorz Śliwiński (2018r.)
 • Pan Zbigniew Bobak (2018r.)
 • Pan Krzysztof Szyrma (2018r.)
 • Pan Mirosław "Maken" Dzięciołowski (2018r.)

Honorowe Obywatelstwo Miasta Zgorzelec

Honorowe  Obywatelstwo Miasta Zgorzelec jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miasta Zgorzelec. Może być nadawane osobom szczególnie zasłużonym dla miasta  Zgorzelec  oraz innym wybitnym osobistościom.

Honorowe Obywatelstwo nadaje Rada Miasta Zgorzelec uchwałą na wniosek organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządu mieszkańców oraz organizacji społecznych i stowarzyszeń działających na terenie miasta Zgorzelca, przedsiębiorstw, zakładów pracy, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie miasta Zgorzelca.

Zasady i tryb nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec określa
UCHWAŁA  NR  220/04 RADY MIASTA  ZGORZELEC z dnia 29 października 2004r.

Wyróżnieni Honorowym Obywatelstwem:

 • Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski (2000r.)
 • Prałat ks. Jan Mycek (2008r.)
 • dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński (2014)

reklama

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatnosci.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Wicej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/